Aarhus-virksomheden Nortech
Solutions har indgået en flerårig
aftale med Svenska Retursystem
om levering af 100% genbrugspaller fremstillet af affaldsplast.

Nortech Solutions, der blev etableret for få
år siden, er en virksomhed med ambitioner. Om at skabe business, gøre en forskel,
passe på miljøet og være foregangsmand,
når det gælder bæredygtighed og cirkulær
økonomi.
Det er netop det, som er det gode match
mellem Nortech Solutions og Svenska Retursystem. De to er gået sammen om en aftale,
hvor Nortech Solutions skal levere deres
unikke genbrugspaller lavet af affaldsplast: 70% kommunalt indsamlet affaldsplast, 15% affaldsplast fra kunderne og 15%
fra recirkulerede paller. I Europa er Nortech Solutions de eneste, der laver genbrugspaller af affaldsplast.
”Svenska Retursystem står for distribution af varer til langt de feste dagligvarekæder. Deres organisation baserer sig på
bæredygtige løsninger, der kan genbruges igen og igen, og som belaster miljøet
mindst muligt. Vores paller, der er 100%
fremstillet af genbrugsplast, passer perfekt
ind i deres set-up”, siger Jeppe Mølvadgaard, adm. direktør i Nortech Solutions.
Nortech Solutions leverer de første paller
i slutningen af 2020. Aftalen løber over en

årrække og udvides løbende med fere produkter.
”Vores oplevelse er, at Sverige er et skridt
foran os, når det gælder den grønne tankegang. Hos Svenska Retursystem ser vi
det i sin fulde konsekvens, fordi paller og
al transportmateriel bevæger sig rundt i
systemet og kommer retur. Derfor passer
vores genbrugspaller så godt ind”, siger
Jeppe Mølvadgaard.
I Danmark bruger de feste den traditionelle europapalle i træ, og når først
pallen er sendt afsted, ser man den aldrig
igen. Der er generelt ikke noget motiv til
at tænke genbrug ind – bortset fra enkelte
brancher med eget retursystem.
Svenske paller med svensk affaldsplast
På sigt er det planen sammen med Svenska
Retursystem at etablere en egentlig palleproduktion lokalt i Sverige og bruge den
svenske affaldsplast til pallerne. Nortech
Solutions har know-how og erfaringerne
fra deres produktion i Tjekket og kan bruge
denne viden til at etablere en svensk pendant.
På den helt lange bane er det målet at
kunne brede ideen og konceptet ud også i
Norge og Danmark.
Fakta om Nortech Green Pallets
• Godkendt til fødevarer
• Udleder 74% mindre CO2
• 15 gange længere holdbarhed
• Fylder mindre og er lettere og billigere
i distributionen

“Svenska Retursystem står
for distribution af varer til
langt de feste dagligvarekæder. Deres organisation
baserer sig på bæredygtige
løsninger, der kan genbruges
igen og igen, og som belaster
miljøet mindst muligt. Vores
paller, der er 100% fremstillet
af genbrugsplast, passer
perfekt ind i deres set-up.”
-Jeppe Mølvadgaard
Adm. direktør i Nortech Solutions